Kalite Politikamız;

TSEK ve CE , çevre ve insan sağlığı ile ilgili uluslararası yasalar ile ulusal yasa ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde,

- En güvenli ve en ekonomik yollarla ürün ve hizmetlerde maksimum kaliteye ulaşmak,
- Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak,
- Kurumumuzun tüm birimlerinde tüm çalışanların sürekli eğitimleri ve katılımını sağlamak ve çalışanlarının refahını üst seviyeye çıkarmaktır.

Dönemsel kalite hedeflerimiz, Yönetimin Kalite Sistemini gözden geçirme toplantılarında, bölümlerden gelen bilgilerle belirlenmekte ve yayınlanmaktadır. Her ayın faaliyetleri incelenerek, hedeflere ulaşma durumu gözden geçirilmekte, gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Eker Asansör, ürünlerinin kalitesini doğrudan etkileyen hammadde, yarı mamul, sarf malzeme girdilerinin, kalite planlarında belirtilen şartlara uygunluğunun doğrulanması için kuruluş içerisinde veya bağımsız laboratuvar aracılığtı ile girdi kontrolünü gerçekleştirmektedir.

CNC’lerde işlenen parçalar on binde bir hassasiyetindeki 3 boyutlu ölçüm cihazları kullanılarak bilgisayar ortamında ölçülür. Ölçümler ISO ve DIN standartları baz alınarak yapılmaktadır.

Bu mantalite ile üretimini devam ettiren Eker, asansör sektörüne hizmetini devam ettirmektedir.